Tuesday, June 15, 2010

'Ubax iyo Luul' / 'Flowers and Pearls' Share

'Ubax iyo Luul'

Gabadhaan xijaaban waa ubax oo kale,
Waa qurux ,udgoon, udgoon dadkad dhan jecelyihiin,
Ubaxa markuu cusub yahay waa wax wanaagsan,
Waad waraabin,biyahaad ka badali si uu u noolaado,
Laakiinse wakhti kabacdi, ubaxaasi wuu qalali, dhiman oo burburi,
Hadaba waad iska tuuri, waad is dhaafin oo qashinkaad ku ridi.
Taasi waxay la mid tahay gabadhaan is asturin (xijaaban).

Balse gabadha is asturta.
Waxay la mid tahay Luul bada salkeeda taal,oo ku dhaxjirta waxyaabaha bada.
Luul kana wuxuu ku dhaxjiraa qolof tiisa,
Quruxdiisana indhahaa ku raaxaysta, ayadoo u dheer qurux iyo qiimo badan,
Qofka luulka haystana wuu ilaalin oo dhowri, ileen waa wax qiimo badane,
Gabadhu waa luul asturaadeedana xijaabka/niqaabka waa qoloftii.
Taasina waxay la midtahay gabadha xijaabata.

Labadaasi waxay ku kala duwanyihiin: Ubaxa wuu dhamaan oo dhiman Luul kase waa wax aan dhamaanayn oo waari.


'Flowers and Pearls'

The woman who doesn’t cover is like flowers;
Very pretty; smell good; nice scent – everybody likes them.
With flowers, once you get them, they’re nice and fresh.
You water them; keep changing the water to keep them alive.
However, after a while, those flowers wither away and deteriorate; die; mash up.
Now you gotta throw them away; get rid of them; dispose of them.
That is the similitude of the woman who doesn’t cover.

Now, as for the woman who does cover
She is like that of the pearl deep from the ocean floor amongst all the coral and ocean stuff.
The thing about the pearl is: it always comes in its SHELL;
Its beauty is appealing to the eye; it maintains its SACREDNESS and VALUE.
A possessor of this pearl keeps it well guarded and protected because it is something priceless.
The woman is the PEARL; her cover/hijaab/niqaab is the SHELL.
And that is the similitude of the woman who covers.

The difference between the two is; the flower diminishes and the pearl lasts.


Hamzah 'HH2O' Hakim
Copyright ©2010

No comments:

Post a Comment